Petőfi DSE Hévízgyörk

Petőfi DSE Hévízgyörk

Kövess minket:
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Az állam átengedi és mi rengeteg dolgot meg tudunk valósítani a gyerekekkel a segítségével. Ne felejts el nyilatkozni és támogatsd egyesületünket az adód 1%-ával.
Adószám: 18280472-1-13

Az egyesületet 10 fő alapította. Ők a Petőfi Sándor Általános iskola tanárai és az iskolában tanuló gyerekek szülei, nagyszülei közül kerültek ki.

              Az egyesület célja:

A Petőfi Sándor Általános iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak illetve az oktatási intézmény tanulóinak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni. Valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását.

A Petőfi HDSE rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, aki elfogadja az alapszabályban leírtakat és az éves tagdíjfizetést vállalja.

A Petőfi HDSE pártoló tagja lehet az a természetes jogi személy, aki az egyesület alapszabályával egyetért és, aki belépési nyilatkozatban vállalja a Petőfi HDSE célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.

Pártoló tagok

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések